نویسنده = پورحیدری، امید
تعداد مقالات: 6
1. اثر نگرش‌های حمایتی و آشنایی حسابرس با صاحبکار بر قضاوت اولیه حسابرس و استراتژی جستجوی شواهد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-42

بهروز بادپا؛ امید پورحیدری؛ احمد خدامی پور


3. تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-50

مجتبی گل محمدی شورکی؛ امید پورحیدری


4. بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-80

امید پورحیدری؛ نفیسه سمیعی نژاد


5. تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات نسبت‌های دفعات گردش دارایی‌ها و حاشیه سود

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-96

امید پورحیدری؛ جلال صبرجو