نویسنده = حمید حقیقت
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد داده‌کاوی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 7-46

سیدکریم قادرزاده؛ غلامرضا کردستانی؛ حمید حقیقت


2. تأثیر محدودیتهای مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-174

حمید حقیقت؛ یعقوب زرگر فیوجی