نویسنده = صفرزاده، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه‌ها و راهبری شرکتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-146

محمدحسین صفرزاده؛ حامد اناری


2. بهبود در اظهارنظر حسابرس مستقل و به موقع بودن گزارشهای مالی سالانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-114

محمدحسین صفرزاده؛ یهزاد بیگ پناه