نویسنده = آیدین کیانی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی رفتار قیمت سهام پس از اعلان سود در سطح شرکتی و در سطح‌بازار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-129

محمدحسین قائمی؛ آیدین کیانی