نویسنده = بزرگ اصل، موسی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-85

باقر رسولخانی؛ موسی بزرگ اصل


2. تبیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با تاکید بر فرضیه چرخه زندگی شرکت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 93-118

موسی بزرگ اصل؛ میرسجاد مسجد موسوی


3. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور