نویسنده = نظام الدین رحیمیان
تعداد مقالات: 2
1. گزارشگری مالی و پدیده لنگر ذهنی سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 115-154

لطیف حنیفه‌زاده؛ صابر شعری؛ موسی بزرگ اصل؛ نظام الدین رحیمیان


2. بررسی رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 51-72

نظام الدین رحیمیان؛ فاطمه بابایی؛ حسین جهانگیری