نویسنده = کامیابی، یحیی
تعداد مقالات: 1
1. اثر رفتارهای کوته‎بینانه و خوش‎بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 141-177

اسماعیل امیری؛ احمد خدامی پور؛ یحیی کامیابی