نویسنده = باغومیان، رافیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کیفیت سود و پیش‌‌بینی سودآوری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-142

رافیک باغومیان؛ امیررضا رهبری مقدم؛ جواد اسماعیلی؛ محمدباقر محمدزاده مقدم