نویسنده = صفرزاده، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کارایی بازار بر نقش اطلاعات حسابداری در ارزش سهام عادی شرکتها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-26

علی ثقفی؛ محمد حسین صفرزاده