نویسنده = غفارپور، فرشید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور