نویسنده = نعمتی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جریان‌ نقدی آزاد بر سیاست‌های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-74

قاسم بولو؛ حسین پارسیان؛ رضا نعمتی