نویسنده = قاسمی خیرآبادی، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محافظه‌کاری و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه سهام عادی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 75-106

غلامرضا کردستانی؛ سهیلا قاسمی خیرآبادی