نویسنده = هاشم لو، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توان توضیح دهندگی CAPM در مقایسه با DCAPM

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-132

احمد بدری؛ فرزانه هاشم لو