نویسنده = اکبرشاهی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی