نویسنده = احمد خدامی پور
اثر رفتارهای کوته‎بینانه و خوش‎بینانه مدیریت بر شفافیت اطلاعات مالی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 141-177

اسماعیل امیری؛ احمد خدامی پور؛ یحیی کامیابی


بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر کیفیت سود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 89-106

احمد خدامی پور؛ مریم حبیبی