نویسنده = حبیبی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر کیفیت سود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-106

احمد خدامی پور؛ مریم حبیبی