نویسنده = حمیدیان، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر اعلان تعدیل سود پیش‌بینی شده بر قیمت سهام

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-146

جواد معصومی؛ حمیده حمیدیان