نویسنده = ناصر ایزدی نیا
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی تحریف‌های حسابداری بر اساس دادهکاوی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-286

حسین علیخانی دهقی؛ ناصر ایزدی نیا؛ غلامحسین کیانی


3. بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

ناصر ایزدی نیا؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا قائدی ها