نویسنده = حاجیان نژاد، امین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

ناصر ایزدی نیا؛ امین حاجیان نژاد؛ حمیدرضا قائدی ها