نویسنده = سیدی، سیدجلال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیئت ‌مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-28

محمد حسین ستایش؛ امیر سروستانی؛ سیدجلال سیدی