نویسنده = هرمزی، شیرکو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-74

شیرکو هرمزی؛ رزگار طالب پور اصل