نویسنده = بکشلو، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 7-22

جواد رضازاده؛ عاطفه بکشلو