نویسنده = سیدحسن سجادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر ارزش‌آفرینی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-46

سیدحسن سجادی؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی