نویسنده = محمدیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر سطح بهینه سرمایه‌گذاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-122

زینب مهتری؛ محمد محمدیان