نویسنده = صالح نژاد، سیدحسن
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کیفیت اطلاعات بر ریسک سیستماتیک و هزینه سرمایه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 171-196

سیدحسن صالح نژاد؛ سیدحسام وقفی؛ جبرییل قربان پور