نویسنده = غلامیان، ریحانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ بین انواع اظهار نظر حسابرسی با پایداری سود

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-80

زهره حاجیها؛ ریحانه غلامیان