نویسنده = سپاسی، سحر
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 85-130

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ وحید احمدیان


2. عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-24

سحر سپاسی؛ مرتضی کاظم پور