نویسنده = ناظمی اردکانی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر شدت تجدید ارائه سود گزارش شده بر ارزش شرکت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-92

مهدی ناظمی اردکانی؛ زهره عارف منش؛ زهرا جعفری باوریانی