نویسنده = عباس‌زاده، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل عوامل موثر بر اظهارنظر حسابرسی تعدیل‌شده

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 89-126

محمدرضا عباس‌زاده؛ مهدی صالحی؛ رضا حسینی‌پور