نویسنده = علوی، سیدمصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ‌فعالیت‌های کمیته‌های‌حسابرسی بر گزارشگری‌مالی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-66

سیدمصطفی علوی؛ محمدحسین قائمی؛ جواد رضازاده