نویسنده = نیکبخت، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تاخیر در اعلان سود بر رابطه‌‌ بین افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-152

محمدرضا نیکبخت؛ کیهان آزادی؛ آریا امین پور؛ فرید غلامی حسن‌کیاده