نویسنده = سلیمانی امیری، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی استاندارد حسابداری طرح‌های مزایای بازنشستگی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 99-140

سمیرا بهزادپور؛ علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی امیری