نویسنده = نیک بخت، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. استراتژی تجاری صاحبکار و حق الزحمه حسابرسی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-118

محمدرضا نیک بخت؛ حامد عمرانی؛ امید آخوندی