نویسنده = غلامحسین کیانی
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی تحریف‌های حسابداری بر اساس دادهکاوی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 257-286

حسین علیخانی دهقی؛ ناصر ایزدی نیا؛ غلامحسین کیانی