نویسنده = احمدی، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود واقعی و خوانایی گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 45-72

آمنه احمدی؛ محمدحسین قائمی