نویسنده = بهرامی‌نسب، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 223-247

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی‌نسب؛ محدثه حامدی