نویسنده = جواد رضازاده
بررسی تاثیر ‌فعالیت‌های کمیته‌های‌حسابرسی بر گزارشگری‌مالی

دوره 6، شماره 1، آذر 1396، صفحه 35-66

سیدمصطفی علوی؛ محمدحسین قائمی؛ جواد رضازاده


چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایة سهام

دوره 5، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 39-62

ابراهیم فصیح رامندی؛ جواد رضازاده


گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-22

جواد رضازاده؛ عاطفه بکشلو


شناسایی عوامل مؤثر بر تداوم بازده غیرعادی سهام پس از اعلان سود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-23

جواد رضازاده؛ احمد اکبرشاهی