نویسنده = حمیدی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. نقش محافظه‌کاری حسابداری در رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 235-257

فاطمه عبداللهی؛ الهام حمیدی