نویسنده = اناری، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بازار رقابتی با رفتار چسبنده هزینه‌ها و راهبری شرکتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-146

محمدحسین صفرزاده؛ حامد اناری