نویسنده = رسولخانی، باقر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-85

باقر رسولخانی؛ موسی بزرگ اصل