نویسنده = فرزاد حاجی‌عظیمی‌
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری و باورهای گزارشگری مالی متقلبانه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-33

فرزاد حاجی‌عظیمی‌؛ غلامرضا کرمی‌؛ محمد مرادی‌