کلیدواژه‌ها = ریسک سقوط قیمت سهام
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1398

یونس بادآور نهندی؛ قادر بابایی