کلیدواژه‌ها = چسبندگی هزینه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر توانایی مدیران بر چسبندگی هزینه با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 261-283

محمدحسن صفرزاده؛ بهزاد بیگ پناه


2. تاثیر تعدیل کننده انتظارات آتی و تغییرات فروش گذشته بر عدم تقارن رفتار هزینه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-124

جواد نیک کار؛ اکرم جلیلی