کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود در تبیین ارزش بازار شرکت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

فاطمه بابایی؛ جواد جعفری


2. بررسی تأثیر عضویت در گروه تجاری بر کیفیت سود

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-106

احمد خدامی پور؛ مریم حبیبی


3. تاثیر کارایی بازار بر نقش اطلاعات حسابداری در ارزش سهام عادی شرکتها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-26

علی ثقفی؛ محمد حسین صفرزاده


4. مقایسه الگوهای پیش بینی اقلام تعهدی برای تشخیص مدیریت سود

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-50

موسی بزرگ اصل؛ فرشید غفارپور