کلیدواژه‌ها = امتیاز اهلسون
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-132

شکرالله خواجوی؛ فرهنگ فرج پور بندری