کلیدواژه‌ها = مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 39-55

محمد مرادی؛ فاطمه محقق؛ ثریا ویسی حصار


بررسی توان توضیح دهندگی CAPM در مقایسه با DCAPM

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 107-132

احمد بدری؛ فرزانه هاشم لو