کلیدواژه‌ها = مدیریت مبتنی بر ارزش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه سرمایه فکری و سرمایه مالی در ایجاد ارزش: کنترل چرخه‌‌های تجاری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-38

محمدحسین ستایش؛ اکرم فتحعلی


2. بررسی تاثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر ارزش‌آفرینی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-46

سیدحسن سجادی؛ نیکو خوانساری؛ رامین قربانی