کلیدواژه‌ها = اظهارنظر حسابرس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر نوع اظهارنظر حسابرس بر پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد

دوره 7، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 223-247

سیدکاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی‌نسب؛ محدثه حامدی


2. بهبود در اظهارنظر حسابرس مستقل و به موقع بودن گزارشهای مالی سالانه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-114

محمدحسین صفرزاده؛ یهزاد بیگ پناه