کلیدواژه‌ها = پایداری سود
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط ارزشی و قابلیت پیش‌بینی عناصر سود: هزینه حقوق‌و‌مزایا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-140

ساسان بابایی؛ حسین اعتمادی


2. بررسی رابطه‌ بین انواع اظهار نظر حسابرسی با پایداری سود

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-80

زهره حاجیها؛ ریحانه غلامیان