کلیدواژه‌ها = نوسان پذیری نرخ موثر مالیاتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارزیابی سرمایه‌گذاران از سطح عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-26

ابراهیم عباسی؛ مهدی بشیری جویباری